torstai 15. joulukuuta 2022

TIEDOTE HUOLTAJILLE

 

TIEDOTE HUOLTAJILLE MAHDOLLISISTA SÄHKÖKATKOISTA TALVELLA 2023

·       Valtakunnan tasolla mahdollista sähköpulaa yritetään hallita sähkökatkoilla tilanteessa, joissa sähkön kulutus on suurempi kuin tuotanto.

·       Huippukuormitustilanteet ovat aamuisin 6-8 ja iltapäivisin 16-18 sekä kylminä talvipäivinä.

Mahdollisia etukäteen tiedettyjä sähkökatkoja voidaan toteuttaa em. aikoina.

·       Sähkökatkoista pyritään tiedottamaan edellisenä päivänä klo 18 mennessä.

·       On huomioitava ja varauduttava, että sähkökatkoja voi tulla myös yllättäen.

·       Lähtökohtana on, että päiväkodin toiminta jatkuu normaalisti.

·       Päiväkodissa varaudutaan ja toimitaan valmiussuunnitelman mukaan.  Suunnitelma on laadittu Röllin valmiussuunnitelmatyöryhmän toimesta 23.11.22.

Huomioita em. suunnitelmasta:

·       Varmistetaan mahdollisimman tavallinen, hyvä ja turvallinen arki niin lapsille kuin henkilökunnalle.

·       Lasten kanssa asiaa käydään läpi lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden omissa kotiryhmissä

(myös kotona on hyvä puhua asiasta etukäteen).

·       Sähkökatkon aikana pimeällä ei turvallisuussyistä ulkoilla.

·       Sisällä lapset ja henkilökunta pysyvät omissa kotiryhmissään.

·       Puolen tunnin ”liukuma” aterioissa (kuten aamupala) on mahdollinen.

·       Henkilökunta toimii ennalta suunniteltujen toimenpideohjeiden mukaan.

Lisätietoja voi kysyä työryhmän jäseniltä: Kirsi Väisänen, Reija Suokas, Henna Haaja ja Sanna Palomäki

 

 

                          Yhteistyöterveisin   valmiustyöryhmän puolesta

Kirsi Väisänen